Χρήστες OnLine

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Χάρτης τής Μιλιέτ καί τά Παλαιά Σχέδια τών ΕβραιοΚομμουνιστών"Όποιος λαός ξεχνάει την ιστορία του (ή θέλει να ξέρει άλλη) είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει". Η ιστορία επαναλαμβάνεται λοιπόν λόγω κακίας ("η κακία είναι άγνοια" - Σωκράτης). Η Τουρκική εφημερίδα Μιλιέτ δημοσίευσε έναν χάρτη στον οποίο η Θράκη και μέρος της Μακεδονίας (συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης) βρίσκεται υπό του Τουρκικού κράτους.
Για να δούμε τι σχέση μπορεί να έχει ο χάρτης με το παρελθόν:
Ας δούμε πρώτα τον χάρτη και τον Τουρκικό ηλεκτρονικό τύπο ως απόδειξη ότι ο χάρτης δεν "χαλκευμένος"