Χρήστες OnLine

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΔΕΤ ΚΑΝΕΙ “ΠΛΑΤΕΣ” ΣΤΟ ATHENS.INDYMEDIA;


Απαράδεκτη και καταχρηστική χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας την ερμηνεία που δίνει ο ΟΤΕ στους όρους της σύμβασής του με το ΕΔΕΤ, για τη χρήση του δικτύου οπτικών ινών που διασυνδέει τους φορείς του. Απαντά έτσι σε εξώδικη δήλωση-πρόσκληση του Οργανισμού, με την οποία ο ΟΤΕ ζητά να ελέγξουν μαζί ότι το δίκτυο οπτικών ινών χρησιμοποιείται για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, επικαλούμενος «σαφή, καταγγελόμενη παραβίαση με τη λειτουργία του Athens Indymedia μέσω του ΕΜΠ».

Όπως διευκρινίζει ο πρόεδρος του ΕΔΕΤ, καθηγητής κος Παναγιώτης Τσανάκας απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του In.gr Τεχνολογία: Ο ΟΤΕ, όπως άλλωστε και το ίδιο το ΕΔΕΤ, δεν έχει το δικαίωμα να ελέγχει το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορίας στο δίκτυο οπτικών ινών. Έχει το δικαίωμα να ελέγχει ότι το δίκτυο αυτό δεν χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα που διασυνδέει ή τρίτους, δηλαδή όχι για τους δεδηλωμένους εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς σκοπούς των ίδιων των φορέων.

Πηγή:
adiakritos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου