Χρήστες OnLine

Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

"Μακεδονία, το πιο ακριβό οικόπεδo στο κόσμo""Η πρώτη έρευνα για ουράνιο στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1953. Το 1954 ιδρύθηκε στη χώρα η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ή ΕΑΕ) και το 1960 δημιουργήθηκε το Γεωλογικό Τμήμα της ΕΑΕ, με σκοπό την έρευνα για τον προσδιορισμό κοιτασμάτων ουρανίου.
Στο διάστημα 1971-1976, ξένοι επιστήμονες πραγματοποιούν έρευνα για ουράνιο στην περιοχή Παρανεστίου και προσδιορίζουν σημαντικές περιεκτικότητες ουρανίου στους λιγνίτες της Δράμας.

Είναι γνωστό στους ειδικούς ότι οι οργανικές ύλες όπως ο λιγνίτης έχουν ιδιαίτερη απορροφητικότητα στο ουράνιο (και το φωσφόρο). Το πρόβλημα είναι ότι η απόληψη του ουρανίου από τους λιγνίτες και γενικότερα τις οργανικές ύλες παρουσιάζει εξαιρετικές δυσκολίες και είναι απαγορευτικά δαπανηρή. Χαρακτηριστικά ανφέρεται ότι στους λιγνίτες του Παρανεστίου βρέθηκαν περιεκτικότητες σε ουράνιο της τάξεως των 10.000 ppm (10%).
Παράλληλα με τους ξένους ερευνούσε την περιοχή για ουράνιο και ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και το ΙΓΜΕ. Το 1978 το ΙΓΜΕ διαπίστωσε ότι το ουράνιο περιέχεται εκτός από τους λιγνίτες και σε πετρώματα της περιοχής. Από το 1979 το ΙΓΜΕ, μόνο πλέον, αρχίζει συστηματική έρευνα στο ρόμβο που προσδιορίζεται από τις πόλεις Δράμα, Παρανέστι, Ξάνθη, Καβάλα, με μερικές επεκτάσεις βόρεια και βορειοδυτικά του Παρανεστίου.

Την περίοδο 1980-1983 γίνεται η πλέον εντατική έρευνα από το ΙΓΜΕ στην πιο πάνω περιοχή. Η έρευνα ξεκινησε με προσδιορισμό πεδίων ακτινοβολίας με τη χρήση σπινθηριστή και συσκευής Geiger-Müller. Στις περιοχές που παρουσίασαν έντονες ενδείξεις παρουσίας ουρανίου εγκαταστάθηκε κάνναβος 20Χ20 μ. και έγιναν λεπτομερέστερες μετρήσεις. Ακολούθησε εγκατάσταση καννάβου 8Χ16 για όρυξη γεωτρήσεων και εξαγωγή καρότων για τον ακριβή προσδιορισμό των ουρανιούχων μεταλλευμάτων.

Οι περιοχές στις οποίες προσδιορίσθηκαν τα σημαντικότερα κοιτάσματα είναι: το Αρχοντοβούνι, η Σπηλιά, τα Διπόταμα, η Πρασινάδα, το Πτερωτό και η περιοχή του μεταλλείου της ΠΟΡΣΕΛ. Τα ουρανιούχα οξείδια που προσδιορίσθηκαν είναι βασικά ο πισουρανίτης και ο ουρανίτης.

Η έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΓΜΕ ήταν εφαρμοσμένη, δηλαδή δεν εξήγαγε θεωρητικά μόνο συμπεράσματα. Οι γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έφτασαν σε βάθος μέχρι 200 μ. Προσδιορίσθηκαν περιεκτικότητες έως 10% (10.000 ppm), με όριο εκμεταλλευσιμότητας στην περίοδο της έρευνας το 0,01% (100 ppm). Η μέση περιεκτικότητα στην περιοχή Αρχοντοβουνίου προσδιορίσθηκε σε 0,05% (500 ppm) και η συνολική ποσότητα του ουρανίου σε 600 τόνους.

Στην περίοδο της εντατικής έρευνας εγκαταστάθηκε στην περιοχή πιλοτική μονάδα παραγωγής συμπυκνώματος ουρανίου με τη μέθοδο έκπλυσης με θειϊκό οξύ (H2SO4) και απόληψη του ουρανίου με ρητίνες.

Ο εμπλουτισμός διακρίνεται στην παραγωγή συμπυκνώματος οξειδίων ουρανίου – που γινόταν στο Παρανέστι – και στον ισοτοπικό διαχωρισμό για την παραγωγή πυρηνικού καυσίμου. Ο ισοτοπικός διαχωρισμός συμπυκνώνει (”εμπλουτίζει”) το σχάσιμο U235 σε περιεκτικότητα 3%, όμως αυτήν την τεχνολογία δεν την κατέχει η Ελλάδα. Από το U238 παράγεται το πλουτώνιο (Pu239), που επίσης είναι πυρηνικό καύσιμο. Το πλουτώνιο είναι ένα ραδιενεργό στοιχείο, εξαιρετικά σπάνιο στη φύση, που παράγεται από το U238 μέσα στον πυρηνικό αντιδραστήρα.

Οι εργαζόμενοι στη μονάδα φορούσαν ειδικές μάσκες και στολές για προστασία από τη ραδιενεργό σκόνη του ουρανίου και ειδικά του ραδίου. Το ράδιο είναι προϊόν της διάσπασης του ουρανίου, βρίσκεται σε μικρές ποσότητες στα ουρανιούχα πετρώματα, είναι εξαιρετικά ραδιενεργό (πάνω από 1.000.000 φορές περισσότερο από το ουράνιο!) και διασπάται με εκπομπή ακτινοβολίας προς αέριο ραδόνιο και άλλα προϊόντα . Η είσοδος της σκόνης στον οργανισμό είναι σοβαρότατο πρόβλημα, διότι το ράδιο έχει παρόμοια χημική συμπεριφορά με το ασβέστιο και απορροφάται από τον οργανισμό αντικαθιστώντας το ασβέστιο των οστών.

Τα αποτελέσματα από την πιλοτική μονάδα ήταν ενθαρρυντικά. Οι συγκεντρώσεις ουρανίου προσδιορίστηκαν στο Αρχοντοβούνι στα 67 μ. βάθος, στο Πτερωτό στα 80 μ. και στη Σπηλιά στα 90 μ. περίπου. Το χαμηλό βάθος των κοιτασμάτων θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην επιλογή των επιφανειακών εξορύξεων, σε περίπτωση που αποφασιστεί η εκμετάλλευσή τους.
Τον Φεβρουάριο του 1998 έφτασε στην δημοσιότητα έρευνα που αφορούσε την μεγαλύτερη συγκέντρωση ραδονίου στον Ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα στο χωριό Νεράιδα Θεσπρωτίας.

Η μέτρηση ήταν 9550 Μπεκερέλ ανά τετραγωνικό μέτρο και με όριο επιφυλακής τα 150! Παρόμοιες υψηλές μετρήσεις είχαμε και στις περιοχές Σερρών, Θεσσαλονίκης, Μύκονου, Καβάλας, Ικαρίας, Λέσβου, Φθιώτιδα, Λουτράκι, Νιγρίτα, Σουρωτή (1), κλπ.
Το ραδόνιο είναι φυσικό ραδιενεργό στοιχείο και για όσους γνωρίζουν, αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη στο υπέδαφος των άνω τουλάχιστον περιοχών ΟΥΡΑΝΙΟΥ. Στο όρος Παγγαίο στην Καβάλα επίσης υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από ξένο επενδυτή για την εξόρυξη των τεράστιων κοιτασμάτων χρυσού.

Στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής ήδη έχει ξεκινήσει η εκμετάλλευση του εκεί υπεδάφους από την TVX Gold του George Soros, η οποία περιέχει αρκετό χρυσό, αλλά και ουράνιο !!!. Εμείς ερωτάμε.... ΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ?

Μία απόρρητη έκθεση που ήρθε στο φως με δημοσίευμα της εφημερίδας «Επενδυτής» στις 23/2/96, αναφέρει για τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΙΓΜΕ. Γύρω στο ποσό των 100 τρισεκατομμυρίων δραχμών εκτιμάται η αξία των κοιτασμάτων ουρανίου και άλλων σπανίων μετάλλων για δορυφόρους και πυραύλους. Το κείμενο της έρευνας υπογράφεται από επτά διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες και κάνει λόγο για κοίτασμα ουρανίου που περιέχει 300 εκατομμύρια τόνους με συμπύκνωμα ουρανίου 16%, καθώς και σπάνια άλλα ορυκτά όπως ρουτίλιο, λουτέσιο και λανθάνιο, που έχουν εξαιρετικά ειδικές χρήσεις στην κατασκευή πυραυλικών συστημάτων. Αναφέρεται ΜΟΝΟΝ για την περιοχή του όρους Σύμβολο του νομού Καβάλας. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα ουρανίου ΔΙΕΘΝΩΣ. Η αξία του εμπλουτισμένου ουρανίου 235 στην διεθνή αγορά (1998) είναι 20.000 δολάρια το γραμμάριο!.

Βάσει των παραπάνω, με κάθε επιφύλαξη και σύμφωνα με υπολογισμούς από τα παραπάνω. εμπεριέχονται 48 εκατ τόνοι ουρανίου προς 20δις δολάρια ο τόνος δηλ. συνολικά $960.000.000.000.000.000 (τα μηδενικά είναι σωστά και είναι 960 τετράκις εκατομμύρια δολάρια!!!

Να γιατί θέλουν λοιπόν τη Μακεδονία....οι Αμερικάνοι!
Τον Φεβρουάριο του 1998 έφτασε στην δημοσιότητα έρευνα που αφορούσε την μεγαλύτερη συγκέντρωση ραδονίου στον Ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα στο χωριό Νεράιδα Θεσπρωτίας. Η μέτρηση ήταν 9550 Μπεκερέλ ανά τετραγωνικό μέτρο και με όριο επιφυλακής τα 150 !

Παρόμοιες υψηλές μετρήσεις είχαμε και στις περιοχές Σερρών,Θεσσαλονίκης,Μύκονου, Καβάλας, Ικαρίας,Λέσβου, Φθιώτιδα, Λουτράκι,Νιγρίτα, Σουρωτή (1), κλπ.

Το ραδόνιο είναι φυσικό ραδιενεργό στοιχείο και για όσους γνωρίζουν, αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη στο υπέδαφος των άνω τουλάχιστον περιοχών ΟΥΡΑΝΙΟΥ.
Στο όρος Παγγαίο στην Καβάλα επίσης υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από ξένο επενδυτή για την εξόρυξη των τεράστιων κοιτασμάτων χρυσού.

Στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής ήδη έχει ξεκινήσει η εκμετάλλευση του εκεί υπεδάφους από την TVX Gold του George Soros, η οποία περιέχει αρκετό χρυσό, αλλά και ουράνιο !!!.
Εμείς ερωτάμε.... ΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ;

Μία απόρρητη έκθεση που ήρθε στο φως με δημοσίευμα της εφημερίδας «Επενδυτής» στις 23/2/96, αναφέρει για τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΙΓΜΕ.

Γύρω στο ποσό των 100 τρισεκατομμυρίων δραχμών εκτιμάται η αξία των κοιτασμάτων ουρανίου και άλλων σπανίων μετάλλων για δορυφόρους και πυραύλους.

Το κείμενο της έρευνας υπογράφεται από επτά διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες και κάνει λόγο για κοίτασμα ουρανίου που περιέχει 300 εκατομμύρια τόνους με συμπύκνωμα ουρανίου 16%, καθώς και σπάνια άλλα ορυκτάόπως ρουτίλιο, λουτέσιο και λανθάνιο, που έχουν εξαιρετικά ειδικές χρήσεις στην κατασκευή πυραυλικών συστημάτων.

Αναφέρεται ΜΟΝΟΝ για την περιοχή του όρους Σύμβολο του νομού Καβάλας.Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα ουρανίου ΔΙΕΘΝΩΣ. Η αξία του εμπλουτισμένου ουρανίου 235 στην διεθνή αγορά (1998) ήταν20.000 δολάρια το γραμμάριο !.
Βάσει των παραπάνω, με κάθε επιφύλαξη και σύμφωνα με υπολογισμούς από τα παραπάνω. εμπεριέχονται 48 εκατ τόνοι ουρανίου προς 20δις δολάρια ο τόνος δηλ. συνολικά

$ 960.000.000.000.000.000
(τα μηδενικά είναι σωστά και είναι :
960 τετράκις εκατομμύρια δολάρια !!!!)

ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ $ 96.000.000.000


Τύρφη Φιλίππων Μακεδονίας

Ο δικτάτορας Γ. Παπαδόπουλος, βλέποντας ότι πετάμε τα φρούτα μας στις χωματερές (τις οποίες σημειωτέον υποσχόταν ότι θα έκλεινε ο Ανδρέας Παπανδρέου), έστειλε στρατιωτικούς στις πρεσβείες των μεγάλων κρατών και ρώτησε ποιοι έχουν ανάγκη από φρούτα στη τιμή της 1ας δραχμής το κιλό συν τα μεταφορικά. Οι Σοβιετικοί , που τα φρούτα γι’ αυτούς είναι πολυτέλεια, απάντησαν θετικά και εις αντάλλαγμα θα κάναμε clearing και θα μας έδιναν αυτοί μηχανήματα για παραγωγή ατμού και ρεύματος εκ του λιγνίτη.
Ο Κων/νος Καραμανλής, όμως, μόλις έγινε η μεταπολίτευση, φόρτωσε τα σοβιετικά μηχανήματα που είχαν ξεφορτωθεί στο λιμάνι της Καβάλας για να αξιοποιήσουν την τύρφη των Φιλίππων, που είναι το γνωστό λιγνιτοφόρο κοίτασμα του κόσμου, και τα έστειλε πίσω στη Σοβιετία. Η Ελλάδα επιβαρύνθηκε κατά 30 εκατομμύρια δολάρια, το ποσό που πληρώσαμε στους Σοβιετικούς ως ποινική ρήτρα. Όταν ρωτήθηκε ο Καραμανλής από τηλεοράσεως γιατί το έκανε αυτό δεν απάντησε. Η τύρφη περιμένει εκεί, ένα συνεχές κοίτασμα σε σχήμα αυγού βάθους 180 μέτρων και περιεκτικότητας 4 δισεκατομμυρίων τόνων.


ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ
Δεν είναι γνωστό στους περισσότερους Έλληνες, αλλά η Ελλάδα με τα αποθέματα χρυσού που κρύβει στο υπέδαφός της μπορεί να μπει στην ομάδα των 10 μεγαλυτέρων χρυσοπαραγωγών χωρών του κόσμου. Αυτό ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2002 σε ειδικό συνέδριο το ΙΓΜΕ, το οποίο εκτιμά ότι μόνο στη Βόρειο Ελλάδα υπάρχουν αποθέματα 16 εκατομμυρίων ουγγιών χρυσού προς εκμετάλλευση. Εκτός από χρυσό οι ειδικοί επιστήμονες γεωλόγοι του ΙΓΜΕ και του ΑΠΘ έχουν εντοπίσει και άλλα πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμους λίθους. Σε σχετικό άρθρο της εφημερίδας εξπρές πληροφορούμαστε: «Από μια μικρή έρευνα που έγινε εντοπίσθηκαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας πολύτιμοι λίθοι και συγκεκριμένα στο Παρανέστι και το Κάτω Νευροκόπι Δράμας, στην Κιμέρια Ξάνθης, στις Σ¨απες και στη Μαρώνεια Ροδόπης, στην Κίρκη και στο Σουφλί του νομού Έβρου… στο Παρανλεστι Δράμας υπάρχει κόκκινο κορούνδιο, ποικιλίας ρουμπινιού μέσα σε μεταμορφωμένα πετρώματα, που φθάνουν τα 10 εκατοστά. Τα διαμάντια επίσης εντοπίζονται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και βρίσκονται στο ορυκτό μεζορίτης (υπέρ – πυριτικός γρανάτης), του οποίου η παρουσία στα ελληνικά πετρώματα είναι μοναδική μέχρι στιγμής στον κόσμο».
Οι επιστήμονες του ΑΠΘ και του ΙΓΜΕ τονίζουν όμως ότι για την εκμετάλλευση του θησαυρού αυτού του υπεδάφους της Βορείου Ελλάδος απαιτείται η υποστήριξη της πολιτείας και των ιδιωτών, καθώς δεν διατίθενται κονδύλια για να συνεχιστούν οι έρευνες. Τίθεται λοιπόν εύλογο το ερώτημα γιατί δεν διαθέτει η ελληνική Πολιτεία κονδύλια για την έρευνα του ελληνικού ορυκτού πλούτου, τη στιγμή που κατασπαταλώνται τεράστια κονδύλια εδώ και εκεί. Σημειωτέον ότι ενώ ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας μένει ανεκμετάλλευτος, διαθέτουμε 2.320.000.000. δρχ. για την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων της Αλβανίας, όπως αποδεικνύει το από 9 Φεβρουαρίου 2001 κατεπείγον γράμμα του Υπουργού Εθνικής Αμύνης προς τον Υπουργό Οικονομικών.

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
Όταν η ομάδα του Έλληνα επιχειρηματία Ανδρεάδη ήθελε να κάνει ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια αργού πετρελαίου του κόσμου για το σαουδαραβικό πετρέλαιο στην Πάχη των Μεγάρων, έπρεπε να κοπούν μερικά ελαιόδεντρα και πράγματι κόπηκαν 25.000 δέντρα από τα 250.000.000 εκατομμυρίων δέντρων που έχει η Ελλάδα, δηλ. αμελητέος αριθμός. Με αυτό το δικαιολογητικό ο κ. Κων/νος Καραμανλής σταμάτησε την επένδυση. Και όταν οι επενδυτές κατέφυγαν στα δικαστήρια και θα δικαιώνονταν γιατί ήταν ιδιώτες, ο κ. Καραμανλής έκανε νόμο και απαγόρευσε την επένδυση. Επειδή δε οι δικαστές δικάζουν βάσει νόμου, δικαστικώς ο όμιλος Ανδρεάδη έχασε την υπόθεση, παρότι είχε δίκιο. Παρόλα αυτά όμως ο όμιλος Ανδρεάδη κατέφυγε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Η διαμάχη κράτησε 11 χρόνια και τελικώς οι επενδυτές δικαιώθηκαν. Λέει δε σε κάποιο σημείο η απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, « δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν η ελληνική δικαιοσύνη να ανατρέπεται με αναδρομικούς νόμους». Καταδικάστηκε η Ελλάς (δηλ. ο φορολογούμενος πολίτης) να πληρώσει 16 εκατομμύρια δολάρια και 1.000.000 ελβετικά φράγκα.


Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Κυκλοφορούν μέσα στην… Ελλάδα(!) με μπλούζες με την σημαία της «Τουρκικής Δημοκρατίας Δ. Θράκης»


Την Κυριακή 23-10-2010 έγινε στο τζαμί του μειονοτικού χωριού Εχίνος της Ξάνθης τελετή χάτιμ, δηλαδή τελετή περάτωσης των μαθημάτων Κορανίου. Παρών και ο τούρκος πρόξενος Μουσταφά Σάρνιτς.


Πάνω από 15 άτομα κυκλοφορούσαν με την μπλούζα που βλέπετε. Η μπλούζα αυτή από μπροστά έχει όπως βλέπετε την σημαία της Τουρκικής Δημοκρατίας της ανεξάρτητης Δ. Θράκης !!! Στην πίσω μεριά αυτής της μπλούζας υπήρχε η φράση ¨Νεολαία του Λαλά Σαχίν Πασά¨. Ο Λαλά Σαχίν Πασάς ήταν ένας από τους Οθωμανούς στρατηγούς που κατέκτησαν την Θράκη…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ:ΕΧΙΝΟΣ-ΞΑΝΘΗΣ


πηγη


Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

ΤΣΙΜΟΥΔΙΑ ΤΟ ΛΑΜΠΡΑΚΙΣΤΑΝ ΓΙΑ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ! Συγκάτοικοι με τον τρόμο οι Ελληνες του κέντρου - Ελεύθεροι πολιορκημένοι στην Ομόνοια

"ΞΥΠΝΗΣΑΝ" ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΟΛΑΓΝΟΙ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΕΤΟ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

ΒΕΒΑΙΑ Η ΛΕΞΗ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΤΕ.

ΤΩΡΑ ΠΟΥ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΑΛΩΘΗΚΕ ΤΟ "ΘΥΜΗΘΗΚΑΝ" ΑΦΟΥ ΕΠΑΙΞΑΝ ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.

ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΠΡΑΞΑΝ Η ΔΕΝ ΕΠΡΑΞΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΣΚΑΠΟΥΛΑΡΟΥΝ;


«Η συνέντευξη θα πρέπει να έχει τελειώσει μέχρι τις 6. Μετά δεν βγαίνουμε από το σπίτι μας ακόμη και αν θα κάνει σεισμό. Μετά τις 6 το απόγευμα δεν υπάρχουμε».

Για όσους ζουν μακριά από το κέντρο της Αθήνας- στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια- ακούγονται υπερβολικά τα λόγια της Τζίνας, μιας από τους τελευταίους Ελληνες κατοίκους στο γκέτο που βρίσκεται στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Σ΄ αυτήν την περιοχή οι εναπομείναντες κάτοικοι πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ μόνο το πρωί, τα καφέ κλείνουν το αργότερο στις 8 το απόγευμα, η εκκλησία κάνει εσπερινό 2 ώρες νωρίτερα από όλες τις υπόλοιπες στην Αθήνα, τα Σαββατοκύριακα είναι ημέρες που «απαγορεύεται» η κυκλοφορία στους δρόμους και όλοι σχεδόν οι κάτοικοί της έχουν κάνει αίτηση για άδεια οπλοφορίας.

Το ραντεβού με Ελληνες που εξακολουθούν να ζουν στην «κάτω πλευρά» της Ομόνοιας δόθηκε στο «Καφενείο των Μουσικών» του Δημήτρη, στην οδό Σατωβριάνδου. Ενα από τα τελευταία ελληνικά καφενεία στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και αλλοτινό στέκι μουσικών και καταστηματαρχών που εκεί έκλειναν τα σχήματα για τις πίστες. Μέχρι να μπω στο καφενείο είδα τουλάχιστον 8 ανθρώπους να χτυπούν ενέσεις σε διάφορα σημεία του σώματός τους και γυναίκες αποστεωμένες από τα ναρκωτικά να παρακαλούν για μια γρήγορη ερωτική συνεύρεση με αντίτιμο 10 ή 20 ευρώ. (σ.σ. γιατί δεν λέτε και την ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ όσων συναντήσατε κ. "δημοσιογράφε"; ΠΑΛΙ ΜΙΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑ;)

«Και πού να πάω

«Σχεδόν όλοι μας έχουμε κάνει αίτηση οπλοφορίας για να προστατεύσουμε τη ζωή μας και το βιος μας. Μέχρι στιγμής δόθηκε μόλις μια άδεια για αεροβόλο, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε αιτήσεις. Μέχρι και ο παπάς της ενορίας έκανε αίτηση», λέει η Τζίνα Δημοπούλου

Πρώτη μπήκε στο καφενείο η Τζίνα. Γέννημα- θρέμμα της περιοχής. Μένει στην οδό Βερανζέρου, «γιατί εδώ είναι το σπίτι μου και δεν θα με διώξει κανείς», όπως λέει και κάνει συλλογή με τα δεκάδες απειλητικά μηνύματα για τη ζωή της
.

Η αιτία όπως εξηγεί «η ενεργή ενασχόλησή μου με τα προβλήματα στην περιοχή μου και με το ότι δεν ανέχομαι το κέντρο της Αθήνας των δύο ταχυτήτων. Αυτό πάνω από την Ομόνοια, που λειτουργεί κανονικά, και αυτό κάτω από την πλατεία που είναι ένα τεράστιο γκέτο».

Η κόρη της είναι η μοναδική αιτία που σκέφτεται πλέον σοβαρά να εγκαταλείψει το σπίτι της αν και όπως λέει «με τα λεφτά που θα πιάσω αν πουλήσω το σπίτι μου στην καλύτερη περίπτωση θα καταφέρω να αγοράσω ένα σπίτι στην Αχαρνών. Δηλαδή από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη».

Ακολουθεί η κ. Βασιλική Βραχωρίτη με την κόρη της Φρόσω που ζουν στην οδό Μάγερ, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά α πό την Πλατεία Ομονοίας, από τον Ιούνιο του 1967. «Ο άντρας μου είχε πρακτορείο ΠΡΟΠΟ στην Ομόνοια. Κάθε βράδυ γυρίζαμε από το μαγαζί φορτωμένοι με λεφτά. Ποτέ κανένας δεν μας πείραξε. Ποτέ δεν σκεφτήκαμε πώς θα μπορούσε να υπάρχει κάποιος που θα μας λήστευε», λέει η κ. Βασιλική και την πιάνουν τα κλάματα.

Τη Μεγάλη Παρασκευή ήταν η μοναδική φορά που αποφάσισε να βγει χωρίς τη συνοδεία της κόρης της από το σπίτι της για να πάει στην εκκλησία. Δεν είχε κάνει ούτε δέκα βήματα από τα σκαλιά του Αγίου Κωνσταντίνου όταν κάποιος της τράβηξε από τον λαιμό τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε. «Επεσα κάτω και χτύπησα. Τα αίματα όμως στα γόνατά μου ήταν το λιγότερο που με πείραξε. Αυτός όμως που με έκλεψε πήρε μαζί του το μενταγιόν του συχωρεμένου του γιου μου, από τα πιο πολύτιμα πράγματα που είχα».

Οι επαγγελματίες


Ο δικηγόρος κ. Κώστας Μυτούλης έχει το γραφείο του στη Σατωβριάνδου. Μέχρι το 2003 που λειτουργούσε το Εφετείο, η περιοχή θεωρούνταν «λαχείο» για τους δικηγόρους. Σχετικά φθηνά ενοίκια και αρκετή δουλειά. «Από το Πάσχα του 2007 και ύστερα οι πελάτες που τόλμησαν να έρθουν στο γραφείο μου είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ακούν την οδό Σατωβριάνδου και τρομάζουν. Πλέον αναγκάζομαι να πηγαίνω εγώ να τους βρίσκω», λέει ο κ. Μυτούλης.

«Σποραδικά συναντάω κάποιους από τους συμμαθητές μου στο δημοτικό σχολείο της οδού Ακομινάτου. Οι περισσότεροι έχουν φύγει. Και όσοι δεν το έχουν κάνει, το έχουν πάρει απόφαση και περιμένουν να βρουν να πουλήσουν τα σπίτια τους για να φύγουν», λέει η Φρόσω Βραχωρίτη, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή.

Πριν από λίγες ημέρες- λέει- μια οικογένεια πούλησε το καλοδιατηρημένο τριάρι της για 50.000 ευρώ και έφυγε.

«Το να μένεις στο κέντρο του Λονδίνου, του Παρισιού, της Ρώμης, της Πράγας σημαίνει πως είσαι ιδιαίτερα ευκατάστατος. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει για ποιον λόγο το κέντρο της Αθήνας είναι τόσο υποβαθμισμένο όπως ενδεχομένως κανένα άλλο κέντρο πόλης σε ολόκληρο τον κόσμο;» αναρωτιέται η Φρόσω.

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ

τα Σαββατοκύριακα «απαγορεύεται» η κυκλοφορία και όλοι σχεδόν έκαναν αίτηση για άδεια οπλοφορίας

«Εδώ έμενες συνήθως επειδή το διάλεγες»

«Κανένα κέντρο πρωτεύουσας σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι τόσο υποβαθμισμένο. Γιατί συμβαίνει αυτό στην Αθήνα;» αναρωτιέται η κ. Ελένη Σπανού, εμπειρογνώμονας της Ε.Ε. και κάτοικος του κέντρου από πεποίθηση

«Η ΠΕΡΙΟΧΗ ποτέ δεν ήταν αυτό που θα λέγαμε “αναβαθμισμένη”. Εδώ έμενες συνήθως επειδή το διάλεγες. Ηταν όπως πάντοτε μια ήσυχη περιοχή με μεγάλη εμπορική δραστηριότητα», λέει η οικονομολόγος και εμπειρογνώμονας στην Ε.Ε Ελένη Σπανού.

Εζησε 24 χρόνια στην περιοχή, μετακόμισε για 2 χρόνια στο Παλαιό Ψυχικό, το οποίο και εγκατέλειψε τρέχοντας και τα τελευταία 14 χρόνια επέστρεψε σε αυτό που αποκαλεί «σπίτι» της. «Ενιωθα πως πνιγόμουν στα βόρεια προάστια. Οι φίλοι μου όταν έμαθαν πως αγόρασα και πάλι σπίτι στη Σατωβριάνδου νόμισαν πως τα είχα χάσει. Η ζωή εδώ όμως ήταν πολύχρωμη». Πριν από λίγες ημέρες έπεσε και πάλι θύμα ληστείας από άγνωστο που την απείλησε με μαχαίρι.

Δείχνουν τον σωρό των επιστολών που έχουν στείλει στον δήμο, τα υπουργεία Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, στις υγειονομικές υπηρεσίες.

Ολες οι απαντήσεις φωτοτυπία της προηγούμενης και λύση καμία.

«Στην περιοχή έρχομαι κάθε μέρα τα τελευταία 40 χρόνια. Από τότε που ο μπαμπάς του Δημήτρη ανέλαβε το “Καφενείο των Μουσικών”. Αυτή η κατάσταση δεν υπήρχε ποτέ», ακούγεται η φωνή του Τιμολέοντα Τζάνη.

«Ρεμπέτης» στο επάγγελμα όπως συστήνεται, έρχεται στο καφενείο για να βρει άλλους μουσικούς που τον βοηθούν να μεταφέρει τους στίχους του στο χαρτί «διότι αγράμματος», όπως λέει.

«Μήπως όλα όσα λέτε είναι ρατσιστική αντιμετώπιση των αλλοδαπών που ήρθαν να μείνουν στη γειτονιά σας;» τους ρωτάω. (σ.σ. Η ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΙΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΚΑΦΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΑΛΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ)

Αντί απάντησης καλούν τον Αμίρ από το Πακιστάν που έχει μαγαζί με είδη κινητής τηλεφωνίας και πριν από μερικές μέρες ειδοποίησε τον έλληνα ιδιοκτήτη του μαγαζιού του πως φεύγει από την περιοχή αφού κουράστηκε να τον κλέβουν. Το ίδιο και ο Μοχάμεντ, που πουλάει ρούχα. «Οι Αλβανοί είναι οι καλύτεροί μου φίλοι στην περιοχή», λέει ο Δημήτρης και φωνάζει από το διπλανό καφενείο τον Γιώργη. Οι δύο τους μαζί με μια παρέα Ουκρανών, που έχουν ανοίξει εστιατόριο λίγο παραπέρα, έχουν αναλάβει ο ένας να προστατεύει την επιχείρηση του άλλου.

«Γράψε πως ζητάμε μόνο ένα πράγμα. Τη ζωή μας πίσω». Το ρολόι έδειχνε έξι παρά πέντε.

Αρχίζει περιπολίες

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ περιπολιών της ομάδας ΔΙΑΣ και πεζών περιπολιών περιλαμβάνει το αρχικό σχέδιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας. Εχει ζητηθεί επίσης η συνδρομή της ΥΠΕΕ προκειμένου να γίνουν διασταυρώσεις στοιχείων των ελλήνων ιδιοκτητών των ακινήτων που νοικιάζονται με το «κεφάλι» στους παράνομους μετανάστες. Από τη Νομαρχία Αθηνών έχει κατατεθεί η πρόταση σε ξενοδοχεία του κέντρου που μένουν εκτός λειτουργίας για τουλάχιστον έξι μήνες να μεταφερθούν οι παράνομα ευρισκόμενα αλλοδαποί και στη συνέχεια όσοι δεν δικαιούνται άδεια παραμονής να απελαύνονται. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ώσπου να παραδοθεί σε χρήση το κέντρο κράτησης στη Ριτσώνα της Βοιωτίας. Το κέντρο, το οποίο θα έχει αρχική χωρητικότητα 1.000 προσώπων αλλά θα μπορεί να δεχθεί έως και 1.500, αναμένεται να παραδοθεί μέχρι τον Ιανουάριο. (σ.σ. ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΕ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ. ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΑΣΟΚΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑΔΑΣ ΕΝΩ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ. ΤΑ "ΘΑ ΘΑ" ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΑΞΙΑ ΓΕΛΙΟΥ ΟΥΤΕ ΦΤΥΣΙΑΣ ΑΛΛΑ ΛΙΘΟΒΟΛΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ)

Λίγο πριν από τις δημοτικές εκλογές αναμένεται και η κατεδάφιση του κτιρίου του ΝΑΤ στη γωνία της Ξούθου με τη Σωκράτους και η δημιουργία πλατείας.

Βουτιά 30% έκαναν οι τιμές
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Λεωνίδας Κονδύλης

ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2002- 2004, η Πλατεία Ομονοίας γνώριζε τη δική της μικρή- αλλά χρυσή- εποχή. Ενόψει της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων, ανακαινίστηκε όλη η περιοχή, με αποτέλεσμα να γίνουν σημαντικές επενδύσεις. Οκτώ χρόνια αργότερα, τα πάντα έχουν αλλάξει. «Εκτός από τα καταστήματα- τα περισσότερα από τα οποία είναι γεμάτα- η συντριπτική πλειονότητα των ορόφων στα κτίρια της Πλατείας Ομονοίας είναι άδειοι», τονίζει ο κ. Νίκος Γιαννουλέλης, σύμβουλος διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Και συμπληρώνει: «Εδώ και χρόνια, παραμένουν ξενοίκιαστα τρία ιστορικά κτίρια- πρώην ξενοδοχεία. Το διατηρητέο “Μπάγκειο”, το επίσης διατηρητέο “Μέγας Αλέξανδρος” και το “Λα Μιράζ”». Η πτώση στα μισθώματα της πλατείας είναι σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω από 50%.

Λίγα μέτρα πιο κάτω, στην Ευριπίδου, τη Σοφοκλέους και την Πλατεία Θεάτρου μέχρι την Κουμουνδούρου (γενικότερα τις γειτονιές κάτω από το κέντρο), τα ξενοίκιαστα ακίνητα είναι λιγότερα. Απώλειες κατά 30% έχουν σημειωθεί στις τιμές των πωλήσεων κατοικιών οι οποίες έχουν πέσει από τα 1.000 ευρώ ανά τ.μ. της «χρυσής διετίας» στα 700 ευρώ ανά τ.μ. Εστω και έτσι, οι ειδικοί υποστηρίζουν πως το κέντρο δεν προσφέρεται για επένδυση. Οπως λέει ο κ. Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), «δεν θα ρισκάριζα ούτε ένα ευρώ».


πηγη


Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ


ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΕΣΥ,ΚΟΡΟ'Ι'ΔΟ ΕΛΛΗΝΑ,ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΠΤΩΣΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ...

Οι Έλληνες μαθητές έχουν μια ευκαιρία κάθε χρόνο να μπουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, σαν κορόιδα που είναι. Οι αλλοδαποί, αν δεν περάσουν, τους δίνεται η δυνατότητα από δεύτερο σύστημα το καλοκαίρι. Και τους δίνεται επίσης η δυνατότητα να προσκομίζουν πιστοποιητικά σπουδών από τις χώρες τους χωρίς επικύρωση γνησιότητας από ελληνική διπλωματική αρχή του εξωτερικού, ακόμη και αν είναι γειτονικές μας χώρες, ανακατεύοντας εξίσου χώρες εντός Ε.Ε. με τριτοκοσμικές.


Δώστε κορόιδα γονείς χιλιάδες ευρώ σε φροντιστήρια για να περάσει το παιδάκι σας σε μια σχολή, ενώ οι αλλοδαποί περνάνε από την πίσω πόρτα με «ειδικές διατάξεις» αυθαίρετων Υπουργικών Αποφάσεων…

Οδηγία του Υπ.Παιδείας προς τα Λύκεια της Χώρας:

«Από το 2007 δίνεται η δυνατότητα υποβολής δεύτερου μηχανογραφικού εισαγωγής στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ στους α) Αλλοδαπούς-Αλλογενείς (Αποφοίτους Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και β) στους Απόφοιτους Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη Ελληνικής Καταγωγής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υπαχθούν σε μια από τις ανωτέρω κατηγορίες, εφόσον δεν έχουν ελληνική καταγωγή οι ίδιοι και κανένας από τους δύο γονείς του. Στην κατηγορία υπάγονται οι αλλογενείς – αλλοδαποί απόφοιτοι των ημερησίων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) – Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) Α’ και Β’ Ομάδας και Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου και τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα δεύτερο σύστημα πρόσβασης (δεύτερο μηχανογραφικό) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την υπ’ αρίθ. Φ151/20049/Β6/20,02,2007 (ΦΕΚ.272Β/01-03-2007 Υ.Α).


Δικαίωμα έχουν οι αλλοδαποί-αλλογενείς που στις Πανελλήνιες-Πανελλαδικές εξετάσεις έχουν κατοχυρώσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση... Φέτος το διάστημα που θα υποβάλλουν οι αλλοδαποί-αλλογενείς τα δικαιολογητικά για το δεύτερο μηχανογραφικό είναι από 20 έως 30 Ιουλίου 2010 στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Οργάνωσης & Διεξαγωγής Εξετάσεων). Επειδή δεν είναι ευρέως γνωστός ο τρόπος πρόσβασης των παραπάνω κατηγοριών αποφοίτων, επισυνάπτεται η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όπου υπάρχουν οι απαραίτητες οδηγίες και τα έντυπα για την ενημέρωση των αλλοδαπών-αλλογενών.


«Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών κ.λπ., που έχουν εκδοθεί από τις χώρες: Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, Άγιος Μαρίνος, Αζερμπαϊτζάν, Ανδόρα, Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βανουάτου, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γρενάδα, Δανία, Δομίνικα, Εκουαδόρ (Ισημερινός), Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ην. Βασίλειο Μεγ. Βρετανίας και Βορ. Ιρλανδίας, Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Κίνα (μόνο η Διοικητική Περιφέρεια του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Κολομβία, Κορέα, Κροατία, Κύπρος, Λεζόθο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Μαυρίκιος, Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό, Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Μπελιζέ, Μποτσουάνα, Μπρουνέι-Νταρουσαλάμ, Ναμίμπια, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Κουκ, Νησιά Μάρσαλ, Νιούε, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Ονδούρα, Ουγγαρία, Ουκρανία, Παναμάς, Πολωνία, Πορτογαλία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκ. της Μακεδονίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σαιντ Κιτς και Νέβις, Σαμόα, Σάντα Λουτσία, Σερβία, Σεϋχέλλες, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινάμ, Τόγκα, Τουρκία, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τσεχία, Φιλνανδία, Φίτζι, δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό»


αετός για το stoxos.gr

Παρασκευή, 21 Μαΐου 2010

Οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι…


Πέρασαν σχεδόν τρεις εβδομάδες από την στυγερή δολοφονία των τριών εγραζομένων (η μία έγκυος…) από αναρχικούς κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων της 5ης Μαΐου. Αν και ο υπουργός «Προστασίας Πολίτη» (γιατί δεν υποβάλλεις παραίτηση;) δήλωσε με «αποφασιστικότητα» πως θα συλληφθούν οι εγκληματίες, ακόμα δεν είδαμε τίποτα.


Εν τω μεταξύ συνεχίζονται τα δημοσιεύματα του τύπου για στοιχεία που ΥΠΑΡΧΟΥΝ αλλά για την ώρα δεν μπορούν να οδηγήσουν σε… συλλήψεις! Ένα ακόμα παρόμοιο δημοσίευμα υπάρχει σήμερα στο NewsIt και κάνει λόγο για συγκεκριμένη ομάδα «αντιεξουσιαστών» από ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ στέκι του χώρου. Μήπως άραγε σχετίζεται και με πρόσφατη εισβολή της αστυνομίας στον ίδιο χώρο; Και αν ναι ποιά ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας;


Η θυελλώδης συνάντηση των αντιεξουσιαστών μετά την εν ψυχρώ δολοφονία των εργαζόμενων και η απομόνωση μιας συγκεκριμένης ομάδας έκανε πιο μικρό τον κύκλο των υπόπτων.«Σύμφωνα με την εφημερίδα “Το Βήμα” ομάδα αντιεξουσιαστών κατονόμασε μέσα στο αμφιθέατρο όπου γινόταν η συνέλευση συγκεκριμένα άτομα που συχνάζουν σε γνωστό στέκι των Εξαρχείων. Όσοι κατονομάστηκαν αποχώρησαν μάλιστα από τη συνέλευση.


Οι αστυνομικοί θεωρούν μάλιστα σημαντική την αναφορά στην προκήρυξη των “Πυρήνων” σε “ρουφιάνους των αμφιθέατρων και των καφενείων”, καθώς εμμέσως επιβεβαιώνεται πως η ομάδα των δραστών είναι αυτή που κατονομάστηκε.

Κάμερες και μάρτυρες έχουν επίσης βοηθήσει στον εντοπισμό ορισμένων προσώπων, όμως φαίνεται ότι οι αστυνομικοί απέχουν ακόμη από τη στοιχειοθέτηση κατηγοριών.»


Δεν μπορούμε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κατά πόσο ισχύουν οι παραπάνω διαρροές. Ξέρουμε όμως πως οι δολοφόνοι κυκλοφορούν ελεύθεροι και πως οι «σύντροφοι» τους καλύπτουν. Θα «ξεχαστεί» και αυτό, όπως και η δολοφονία του ανήλικου αφγανού;


Ο Λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Αριστερά

ΕΙΣΤΕ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ!

Δεν είναι «συμπτώσεις» – Αυτοί είναι οι μπολσεβίκοι


ΠηγηΚανένας δεν σχολίασε από το υπουργείο για την ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ μέσω των πανελλαδικώνΑΚΟΜΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ κ.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ;

Κανένας δεν το σχολιάζει πλέον. Μας φαίνονται όλα τόσο φυσικά που δεν μας κάνει εντύπωση! Την ημέρα της γενοκτονίας των Ποντίων μπήκε θέμα στις πανελλαδικές για τον μεγαλύτερο σφαγέα Κεμάλ και το σπίτι του!

Προσέξτε δεν έγινε τυχαία και μόνο ανόητος είναι όποιος το πιστεύει. Ήξεραν την ημέρα των πανελλαδικών είδαν ότι συμπίπτει με την γενοκτονία των Ποντίων και προσπαθούν να μας περάσουν την οικουμενοποίηση!

Δεν γίνεται έναν σφαγέα να τον περνάμε έτσι απλά στα νέα παιδιά σαν να μην τρέχει τίποτα. Βάλτε και για τον Χίτλερ για να είστε όλοι ικανοποιημένοι.

Ο συμψηφισμός και η εξίσωση του θύτη με το θύμα είναι ο μεγαλύτερος φασισμός !!!

Ξεχάσαμε γιατί έγιναν οι Ανταλλαγές πληθυσμών;

Μήπως θέλουν να ξεχάσουμε;

Οι Τούρκοι Μπεηδες τί θέση είχαν;

Ο Κεμάλ δεν εξολόθρευσε 353.000 Ποντίους;

Ο Κεμάλ δεν εξολόθρευσε 1.500.000 Αρμενίους;

Ο Κεμάλ δεν προκάλεσε τον ...συνωστισμό στην Σμύρνη;

Ο Κεμάλ δεν εκτέλεσε στην Πέργαμο 87 αιχμαλώτους των...

οποίων τα πτώματα του Συντάγματος ευρέθησαν, έχοντα τα γεννητικά των μόρια εντός του στόματος;

Ο Κεμάλ δεν προκάλεσε το ξεκοίλιασμα 32 προσκόπων στο Αιδινίου;

Ο Κεμάλ δεν προκάλεσε το βασανισμό του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης;

Ο Κεμάλ δεν προκάλεσε το βασανισμό του μητροπολίτη Ικονίου Άγιος Προκοπίου;

Ο Κεμάλ δεν προκάλεσε το βασανισμό του μητροπολίτης Κυδωνιών Άγιου Γρηγορίου;

Ο Κεμάλ δεν προκάλεσε το βασανισμό του μητροπολίτη Μοσχονησίων Άγιου Αμβροσίου που τελικώς ετάφη ζωντανός στο τάφο που τον έβαλαν να σκάψει ο ίδιος!

Τώρα ρε μαλάκια, θα μας πείτε ότι μια μουριά κι ένα πηγάδι μιας Μπέησας είναι ένα και το αυτό με το λεπίδι του Νεότουρκου;"


"Οι ψευδό-προφήτες"

"Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα έθνος
είναι να διαγράψεις τη μνήμη του.
Να καταστρέψεις τα βιβλία του,
την κουλτούρα του, την ιστορία του.
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα βιβλία,
να κατασκευάσει μια νέα παιδεία,
να επινοήσει μια νέα ιστορία ...
Δεν θα χρειαστεί πολύς καιρός
για να αρχίσει αυτό το έθνος
να ξεχνά ποιο είναι και ποιο ήταν.
Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του
θα το ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα».

Μίλαν Κούντερα
(Το βιβλίο του γέλιου και της λήθης)


ΟΤΑΝ η καμπύλη της ιστορικής εξέλιξης ανεβαίνει, η πολιτική σκέψη γίνεται οξύτερη. Όταν όμως η καμπύλη τραβάει προς τα κάτω, η ανοησία κυριαρχεί πάνω στην πολιτική σκέψη.

Στην ανοδική πορεία της ιστορίας η ΜΝΗΜΗ ζωντανεύει, απογειώνεται, φουντώνει. Στην καθοδική συρρικνώνεται, αφυδατώνεται, δολοφονείται, χάνεται…

Στην ανοδική πορεία της ιστορίας ζούμε, (μαζί με την πυροδότηση της αγωνιστικής μνήμης, της σκέψης και των αισθημάτων) και τις πλημμυρίδες των ελπιδοφόρων, αγωνιστικών κινημάτων: Τις εξάρσεις των δυνατών πλευρών των λαών, τις εξάρσεις της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, τις μεγάλες και ηρωικές εκλάμψεις της εθνικής, κοινωνικής και πολιτικής συνείδησης…

Στην Κάθοδο, στις αμπώτιδες της ιστορίας, τα πάντα χάνονται. Εδώ κυριαρχεί η βλακεία, ο νοσηρός ατομικισμός, η διάλυση και η αποσύνθεση, η πτώση των αξιών, το είδωλο του νάρκισσου, όλων των ειδών τα νοσήματα της παρακμής και των διαστροφών…

Σε τέτοιες μεταβατικές και μαύρες σελίδες της ιστορίας ξεφυτρώνουν ποικίλοι και πολύχρωμοι ψευδό-προφήτες, βγαίνουν οι βρικόλακες από τους τάφους τους, οι στρατιές αρουραίων από τους υπονόμους μους…

Η ΑΔΙΕΞΟΔΗ κοινωνική και πολιτική απελπισία τρέφει όλα τα είδη των πολιτικών ψυχώσεων και διαστροφών, όλα τα είδη και τα χρώματα των πολιτικών τυχοδιωκτών, αριβιστών και προβοκατόρων: Τους πολύχρωμους ψευδό-προφήτες…

Η περίοδος που ζούμε είναι από τις χειρότερες της Ιστορίας. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Τα πάντα έχουν καταρρακωθεί και αποτεφρωθεί. Οι κοινωνίες αποσυντίθενται. Η κοινωνική οργή και απελπισία έχουν διογκωθεί τρομακτικά, αλλά χωρίς χαραμάδες ελπίδας. Είναι μια συμπιεσμένη απελπισία δίχως ακόμα διέξοδο, δίχως όραμα, δίχως συνειδητή προοπτική, τυφλή…

Πάνω, λοιπόν σε αυτό το σηπόμενο κοινωνικό σώμα και στην τυφλή κοινωνική απελπισία «φυτρώνουν» και «χορεύουν» στρατιές παρασίτων και εμφανίζονται άπειροι ψευδό-προφήτες, με πολύχρωμες φορεσιές και μεταμφιέσεις, με κόκκινα γιλέκα, με «αριστερές» υπογραφές, με ελληνικές σημαίες, με «πατριωτικούς» ύμνους, με «εθνοσωτήρια» κηρύγματα, με «αντάρτικους» μπερέδες και πολλά άλλα τέτοιου είδους μακιγιάζ και φαιδρά σφετεριστικά τεχνάσματα «επωνυμιών»…

Έχει γεμίσει η κοινωνική και πολιτική μας ζωή ΟΧΙ μόνο από τα θεσμικά λαμόγια της πολιτικής, από τους σταρ των ΜΜΕ και τα είδωλα της αγοράς, όχι μόνο από τα «κόπρανα» των μεσημεριάτικων τηλεπαραθύρων, που και αυτά αυθαδιάζουν πολιτικά (ψευδό-προφήτες της πολιτικής πορνοβλακείας), ΑΛΛΑ και από ένα πλήθος αρουραίων εξωθεσμικών: Υποπροϊόντα της καθεστωτικής σήψης (τυχοδιώκτες, προβοκάτορες και ψυχωτικοί), που, σαν τα σκουλήκια, «σκάρισαν», πάνω στο αποσυντεθημένο σώμα της κοινωνίας και της πολιτικής…

Μόνο σε μια τέτοια περίοδο εφιαλτικής πτώσης των ιδεών, των αξιών, της γνώσης και της μνήμης, σε μια περίοδο καταθλιπτικής θεωρητικής φτώχειας και δραματικής πολιτικής αιμορραγίας, θα ήταν δυνατόν να επιβιώνουν και να προβάλλονται, υστερικά, κλόουν σαν τον Καρατζαφέρη.

Μόνο μέσα σε τέτοια ιστορικά σκοτάδια θα ήταν δυνατόν να γεννιέται και να κατασκευάζεται, από τους προβοκατόρικους μηχανισμούς του παρακράτους και των μυστικών υπηρεσιών, τόση μεγάλη ποικιλία ψευδό-προφητών και γραφικών παρασίτων: Από τα τρομοκρατικά «τάγματα» και τους κουκουλοφόρους, μέχρι τις «εθνοσωτήριες Επιτροπές» και τα «Πατριωτικά Μέτωπα» μέσω του ιντερνέτ!!!

Μόνο σε τέτοιες εποχές βαθιάς παρακμής και αδιέξοδης απελπισίας θα ήταν δυνατόν θλιβεροί τύποι, γραφικοί μπερέδες και ψυχωτικοί κομήτες να αυτό-αναγορεύονται «προφήτες» «Πατριωτικών Μετώπων» και «Εθνικής Σωτηρίας» ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ, από το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό ΜΗΔΕΝ, από τα κατακάθια του καθεστωτικού τους παρασιτισμού ή τα βαλτονέρια των υπονόμων που ετράφησαν…

ΜΟΝΟ σε τέτοιες εποχές αποσύνθεσης θα ήταν δυνατόν κάθε ψώνιο ή κάθε περιφερόμενος τουρίστας που βρίσκεται παντού (ακόμα και στα εκλογικά ψηφοδέλτια του ΣΥΝ) , να αυτό-προβάλλεται σαν «πατριωτικός προφήτης»…

Σε άλλες εποχές όλοι αυτοί οι κλόουν και οι ψευδό-προφήτες θα είχαν ριχτεί στο σκουπιδοτενεκέ μαζί με πλήθος κλούβιων αυγών…

Δεν θα αργήσει η μέρα αυτή…

Τα κοινωνικά κινήματα αρχίζουν να αναπτύσσονται, η γνώση να βελονιάζεται και η συνείδηση να αφυπνίζεται. Η απελπισία των αφελών θα διαλύεται και αυτή…

ΤΟΤΕ όλοι αυτοί οι προβοκάτορες, αυτό το ρόλο επιτελούν συνειδητά ή όχι (οι περισσότεροι συνειδητά), θα τρέχουν να εξαφανιστούν, θα κλειδωθούν ξανά στους υπονόμους τους…"

πηγη

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2010

ΑΝΑΡΧΙΚΟ-ΔΟΛΟΦΟΟΝΟΙ ΣΤΙΣ ΤΡΥΠΕΣ ΣΑΣ...


ΘΑ ΔΟΥΝ ΠΑΛΙ "ΦΑΣΙΣΤΕΣ" ΚΑΙ "ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ";


Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή του κόσμου στη συγκέντρωση και την πορεία προς τη Βουλή που οργάνωσαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ το πρωί της Πέμπτης, στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας κατά της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συμμετοχή των εργαζομένων στην κινητοποίηση άγγιξε το 100%.

Πριν την έναρξη των συλλαλητηρίων στην Αθήνα, σημειώθηκε μικροένταση μεταξύ αναρχικών και δυνάμεων της αστυνομίας στα Εξάρχεια, έξω από τον χώρο Νοσότρος. Η αστυνομία προχώρησε σε 20 προσαγωγές από την ευρύτερη περιοχή.

Βέβαια οι αναρχικοί δεν τόλμησαν να βγούν στα συλλαλητήρια γιατί είναι σίγουρο ότι θα έτρωγαν πολύ ξύλο από τους απεργούς. Είναι αυτό που λέει το ΚΚΕ "οργή λαού". Ποιος θα άντεχε στην εικόνα κουκούλας ή μολότοφ έχοντας στον νου του τους αδικοχαμένους ανθρώπους της Marfin, χωρίς να αντιδράσει; Κρύφτηκαν και καλά έκαναν γιατί θα βρίσκονταν απέναντι στην οργή του λαού.

Ανησυχία όμως προξένησε το γεγονός ότι στην διαδήλωση της Θεσσαλονίκης υπήρχαν άτομα μέσα στους διαδηλωτές της ΓΣΕΕ. Οι διοργανωτές φέρουν μεγάλη ευθύνη , ηθική και ποινική στην περίπτωση επεισοδίων. Οι άεργοι, τεμπέληδες, τα πρεζόνια αναρχικοί δεν έχουν καμία θέση ανάμεσα στους σκληρά εργαζόμενους.

Να δούμε και τι θα πεί το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ σήμερα για τους χιλιάδες ακομμάτιστους διαδηλωτές χωρίς πανό που ήταν στο Σύνταγμα και φώναζαν συνθήματα κατά των πολιτικών και όχι τα ξύλινα συνθήματα του ΚΚΕ. Ήταν όλοι "φασίστες" και Χρυσαυγίτες"; Τότε προσέξτε γιατί μάλλον υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για σας και τα πεπαλαιωμένα κόμματα....

Τρίτη, 18 Μαΐου 2010

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΚΥΛΙΑ ΒΙΑΖΑΝ ΚΥΠΡΙΕΣ KAI ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ! (VIDEO)


ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ ΚΙ ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΕ!

ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΤΤΙΛΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΒΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΡΑΠΕΖΩΣΕ Ο ΤΖΕΦΡΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΘΡΑΚΗ, ΑΙΓΑΙΟ, ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΚΥΛΙΑ ΗΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΙΑΣΜΟ ΣΑΣ!

πηγη

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Απο την εκδήλωση των ΑΔΟΥΛΩΤΩΝ Ελλήνων κατά του Ερντογαν και του ξεπουλήματος αιγαίου και ΕλλάδαςΘΑ ΜΕ ΒΡΕΙΤΕ ΝΕΚΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!ΘΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ...
...πηγη

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΓΚΡΙΖΟΥΣ ΛΥΚΟΥΣ ΟΣΟ Ο ΤΖΕΦΡΥ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝΕ!Δείτε κι αυτό αν δεν προλάβατε:

Ένας αποκεφαλισμένος….Τούρκος!!!

πηγη

Λαθρομετανάστες: Άντε με το καλό σπίτια σας! Εδώ το χρήμα τέλειωσε…

Γράψαμε πριν ένα μήνα: Εφημερίδα Χρυσή Αυγή Α. Φ. 691, 14 Απριλίου 2010 Σελίδα 5: «ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: “Εάν βγουν αλήθεια τα σενάρια περί χρεοκοπίας τα οποία υποστηρίζουν όχι λίγοι σε αυτήν την χώρα, τότε με τι θα πληρώνονται οι λαθρομετανάστες; Με πληθωριστικές δραχμές; Και τι θα στέλνουν στις οικογένειές τους; Στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές και στην Αφρική; Πληθωριστικές δραχμές; Θα σταματήσει λοιπόν η Ελλάδα να είναι το El Dorado των λαθρομεταναστών… Μέχρι όμως να σταματήσει σίγουρα θα συμβούν πολλά! Προβλέπω να φεύγουνε ακόμη και αυτοί που θα ελληνοποιήσει ο Γιωργάκης…”

Γράφει σήμερα η Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία: «Η κρίση διώχνει και τους μετανάστες, Της ΝΤΙΝΑΣ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ:

«Στην εποχή του ΔΝΤ, πρώτα θα την πληρώσει ο πιο αδύναμος κρίκος. Οι μετανάστες. Για αρκετούς Αλβανούς, Πακιστανούς, Σύριους και Αιγύπτιους, το όνειρο για μία καλύτερη ζωή στην Ελλάδα θα παραμείνει ανεκπλήρωτο γραμμάτιο. Εκόντες άκοντες, η επιστροφή στην πατρίδα για κάποιους έχει ήδη αρχίσει… «Το αν θα εξελιχθεί σε μαζική φυγή, μένει να το δούμε τους επόμενους μήνες», υποστηρίζουν εκπρόσωποι μεταναστευτικών οργανώσεων. Ο συντοντιστής του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, Μοάβια Αχμέτ, λέει χαρακτηριστικά: «Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μία τάση επιστροφής μεταναστών στην πατρίδα τους. Δεν μπορώ να προσδιορίσω, όμως, αν είναι μικρός ή μεγάλος ο αριθμός αυτός. Ξέρω όμως ότι πρόκειται για ανθρώπους που προέρχονται κυρίως απ’ την Αλβανία, την Αίγυπτο, τη Συρία και το Πακιστάν… Αλλά και από τον Ελληνοπακιστανικό Σύλλογο μάς είπαν ότι η επιστροφή στην πατρίδα παίρνει μαζικές διαστάσεις, ειδικά, το τελευταίο εξάμηνο…»


Πηγη


Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κρατάει καν τα προσχήματα… και προσπαθελι να προστετεψει τους αναρχοδολοφόνους του..!


Αλέξης Τσίπρας: Αντισυνταγματική η (αναδρομική) άρση του τηλεφωνικού απορρήτου υπόπτων για τρομοκρατία


Οι βόμβες πέφτουν βροχή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πριν μόλις λίγες ημέρες είχαμε 4 νεκρούς πάλι από βόμβες της «ελαφράς τρομοκρατίας» (σύμφωνα με τις αρχές…) και πάρα ταύτα ο κύριος Αλέξης το βιολί του!


Θεωρεί αντισυνταγματικό να ελέγξουν αναδρομικά τα τηλέφωνα και τις κλήσεις των τρομοκρατών και ζητά την παρέμβαση της περίφημης αρχής περί προσωπικών δεδομένων. Όπως ανακοινώθηκε δια του τύπου: «Αντισυνταγματική χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ την άρση απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων στο πλαίσιο των ερευνών της Αντιτροκρατικής. Σε ερώτησή του προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Τσίπρας επισημαίνει πως τα στοιχεία (όνομα καλούντος-καλουμένου, διάρκεια κλήσης, sms κ.λ.π.) αποτελούν αντικείμενο έρευνας από την Αντιτρομοκρατική, η οποία, όπως υποστηρίζει, έχει επιδοθεί σε άρσεις απορρήτου, αναδρομικά για την τελευταία τριετία. Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για αυθαίρετη άρση του απορρήτου προσωπικών δεδομένων χιλιάδων πολιτών, ερήμην της Προστασίας Δεδομένων και της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των επικοινωνιών, η οποία συνιστά ωμή παραβίαση θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων, που είναι κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα.»


Ενώ δεν είναι κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα στο δικαίωμα στην ζωή και στην περιούσια, που κάθε τόσο παραβιάζουν οι αναρχοκομμουνιστές τρομοκράτες…

Όμως, τι φοβάται ο Αλέξης ότι θα κρύβεται πίσω από τις λέξεις; Ότι πιθανώς κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιων τέλος πάντως εκ των συνιστωσών του είχαν ή έχουν επαφή με τους δολοφόνους-τρομοκράτες; Σιγά το νέο!!! Άλλωστε, θα τους δούμε να παρελαύνουν σαν μάρτυρες υπερασπίσεως όποτε και όταν γίνει κάποια δίκη…


πηγη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 600 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΑΝ ΓΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ…
Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΤΟΧΟΣ», ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΟΠΟΥ ΞΕΧΥΘΗΚΕ ΓΕΜΑΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ ΠΟΤΑΜΙ!


ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΛΟΥΣ(“ANENTAXTOI ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ” κ.α.) ΟΣΟΥΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΑ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΘΛΙΒΕΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΖΙ… ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ!!!

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Ο Λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Αριστερά

Οι εγχώριοι κομμουνιστές το απεφάσισαν. Θα γίνουμε Σοβιετία. Με το καλό σου λέει, άκρη δε βγαίνει τόσα χρόνια, εκλογές, δημοκρατίες και ελληνογενή κουραφέξαλα.Και επιστρατεύτηκαν εκ νέου οι παλιές γνωστές μέθοδοί τους. Οι βαρβαρικές. Αυτές που οι τηλεοπτικοί μαϊδανοί δικαιολογούν αν δεν επικροτούν, και που τις συνέπειές τους επί σαράντα χρόνια οι Δεξιές κυβερνήσεις των Καραμανλήδων θέλουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε, νομιμοποιώντας το κάπα-κάπα ο ένας, προσκυνώντας στους τόπους εξορίας των κομμουνιστών ο άλλος, στηρίζοντας και υποθάλποντας κάθε Αριστερό ανεπάγγελτο επαγγελματία αντιεξουσιαστή και ανθέλληνα.


Βρήκαν ευκαιρία στην αναμπουμπούλα, λοιπόν, και ζητούν να προκαλέσουν «ξεσηκωμό». Αυτοί που μια ζωή τρέφονταν με Σοβιετικής προελεύσεως Αμερικάνικα δολάρια, κι ελληνικές δραχμούλες και ευρώπουλα ως τρόφιμοι της Βουλής και των δεκάδων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Μωρέ, άνθρωποι να τους εμπιστευθεί ο λαός επανάσταση! Θέλει πολλή σκέψη; Αυτοί που συστηματικά κατέστρεψαν τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, θα δώσουν δουλειές στο λαό; Δουλεία θέλουν των λαών, πνευματική, ψυχική και υλική, για να κάνουν τους πατερούληδες και τις μανούλες των εξαθλιωμένων προλετάριων. Και είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα, όπως έκαναν και το 1944-1949 που στασίασαν και ρήμαξαν την Ελλάδα.


Τι Μελιγαλάς τι Κατίν. Τι Ούλεν, τι Μαρφίν; Τι κονσερβοκούτια τι βόμβες μολότωφ; Αλλάζει ο κομμουνιστής; Και τότε και τώρα σκότωνε ειδεχθώς και αδιακρίτως.


Ο Αριστερός τρόπος σκέψης είναι σαν τη φθίση τη ζηλιάρα κι άσβεστη. Αμα κολλήσει, μπορεί το σύμπτωμα να θεραπευτεί αλλά ο ιός παραμένει και σε πρώτη ευκαιρία εκδηλώνεται και ζητά να κολλήσει κι άλλους. Ετσι εξηγούνται οι χιλιάδες αριστεροί με τα δεξιά πορτοφόλια που έχουν κατακλύσει τις εφημερίδες, τις τηλεοράσεις, την τέχνη, την εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια, την πολιτική και πνευματική ζωή του τόπου. Αυτοί που κατακεραυνώνουν το σύστημα και καπάκι κάνουν διακοπή για διαφημίσεις καπιταλιστικών πολυεθνικών. Αυτοί που γλύφουν «τα παιδιά» και εξευτελίζουν την ελληνική κοινωνία από τις ζώνες υψηλής τηλεθέασης.


Αλλά και οι αστοί που νομίζουν πως δεν είναι Αριστεροί, σκέφτονται σαν Αριστεροί. Είναι έτοιμοι να δικαιολογήσουν τα πάντα, αρκεί να μη χάσουν τη βολή τους. «Σφάξε μ’ Αγά μ’ ν’ αγιάσω». Υποχωρώντας σε κάθε δικολαβικό τέχνασμα της Αριστερής σκέψης, σκύβουν τους λαιμούς τους για να χτυπήσει ο κομμουνιστής τον μπαλτά.


Ευτυχώς για το Λαό και την Πατρίδα, κάποιοι δεν ξεχνούν. Και θα θυμίζουν πως οι βουτηγμένοι στο αίμα εγκληματίες που δε δικάστηκαν ποτέ από καμία Νυρεμβέργη, ήσαν και παραμένουν στυγνοί και απάνθρωποι όσο και οι κλέφτες των Χρηματιστηρίων, όσο και οι κοινοί τους υποκινητές και διεθνείς αφεντάδες.


Πηγη

Το μνημόνιο συνεργασίας με το Σουλτάνο θα περιλαμβάνει και τροποποίηση της σχολικής διδακτικής ύλης..!


Μεταξύ των είκοσι συμφωνιών «συνεργασίας» που θα υπογραφούν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο πεδίο της – υποτίθεται... «χαμηλής» – πολιτικής κατά την επίσκεψη του Σουλτάνου Ερντογάν στους υποτελείς του στην Αθήνα, δύο από τους στόχους των συζητήσεων βγάζουν μάτι: η «αμοιβαία μείωση εξοπλισμών» και η «ύλη των σχολικών βιβλίων».

Σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς, ο στόχος θεωρείται... «εύκολος»...

● Η υπεροπλία της Τουρκίας – η οποία ακόμη και στη διάρκεια της δικής της επιτήρησης από το ΔΝΤ ενισχύθηκε, ενώ και τα επόμενα εξοπλιστικά της προγράμματα είναι ήδη δρομολογημένα – δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

● Από την άλλη η Ελλάδα, σε κατάσταση χρεοκοπίας, είναι αμφίβολο όχι μόνο αν μπορεί να ακολουθήσει, αλλά και αν... θέλει να διατηρήσει ένα επίπεδο στοιχειώδους ισορροπίας. Το σύνδρομο της «λευκής πετσέτας» ήδη κυριαρχεί στην κυβέρνηση.

Μιλώντας όμως για τα σχολικά βιβλία, καθώς ο στόχος είναι να εξεταστούν τρόποι ώστε να εξασφαλιστούν ο «σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα» και η «εξάλειψη εχθρικών αναφορών», μπορούμε υπερηφάνως να αναφωνήσουμε:

«Η Ρεπούση τώρα δικαιώνεται»!

Άνετα θα μπορούμε να περιγράψουμε ως «συνωστισμό» όχι μόνο την καταστροφή της Σμύρνης, αλλά και το Μεσολόγγι (άλλωστε και οι Μεσολογγίτες συνωστίστηκαν κατά την έξοδο – μην ακούτε να λένε ότι είχαν ρέψει από την πείνα του αποκλεισμού), τα Ψαρά, τη Χίο κ.λπ. Γιατί άλλωστε να μην περιγράψουμε και το Ζάλογγο ως μια πρώιμη μορφή αιωροπτερισμού; Αλλά και το Κούγκι δεν ήταν μια εξαίσια πρόβα για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών του Σημίτη και της Γιάννας;

Άλλωστε, αν δεν μας πιστεύετε, ρωτήστε και τους Καρατζαφερίσκους, που το έχουν βουλώσει κανονικότατα, αφού πρώτα ξεσήκωσαν τον κόσμο κατά της Γιαννάκου και της Ρεπούση.

Αλλά ξέχασα. Τώρα μιλάνε τα μεγάλα αφεντικά και το «εθνικό συμφέρον» της υπαγωγής στο ΔΝΤ. Κι όταν οι ισχυροί μιλάνε, οι υποτελείς προσκυνούν. Κάνουν μόκο, γλείφουν το κόκαλο της εξουσίας – έστω και άνευ χαρτοφυλακίου – και κουνάνε την ουρά τους στον αφέντη.

Το λέω απλώς για ν’ αποδειχτεί άλλη μια φορά ότι, όταν γινόταν η μεγάλη φασαρία για το άθλιο εκείνο βιβλίο, η μόνη κατσάδα που είχε συνέπεια και βάθος δεν προερχόταν από (ακρο)δεξιά, αλλά από αριστερά – όσοι τέλος πάντων φώναξαν κι από κείνη την πλευρά.

Τώρα που ο Γιωργάκης θα τα βρει και θα τα συμφωνήσει, τώρα που η Ρεπούση θα δικαιωθεί και η οπαδός των... αγγλικών Διαμαντοπούλου θα κληθεί να εκτελέσει την όποια συμφωνία, να δούμε πόσοι θα βρουν τα κουράγια να θημηθούν τι έλεγαν τότε. Για να δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος...

Το παρόν εστάλη στον
ΤΕΙΡΕΣΙΑ από : anemogastri

Μετατρέπουν την Ελλάδα σε κράτος «περιορισμένης κυριαρχίας»Επειδή η Τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο έχει, προ πολλού, υπερβεί τα εσκαμμένα.

Επειδή με τον τρόπο αυτό η Τουρκία επιδιώκει να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα και επ’ αυτών, εν ευθέτω χρόνω, να εγείρει αξιώσεις σε βάρος της χώρας μας.

Επειδή η υποχωρητική, ενδοτική θα έλεγα, θέση των ελληνικών κυβερνήσεων, όχι μόνο δεν περιόρισε την τουρκική επιθετικότητα, αλλά τουναντίον την εξέθρεψε!

Επειδή, παραιτούμεθα (αν δεν τα έχουμε οριστικά απεμπολίσει) από κυριαρχικά μας δικαιώματά, που άπτονται του ζωτικού μας χώρου.

Επειδή η πατρίδα μας τείνει να μετατραπεί σ’ ένα κράτος «περιορισμένης κυριαρχίας».

Επειδή αυτή η πολιτική του κατευνασμού (appeasement αγγλιστί) απέναντι σ΄ έναν επιθετικό γείτονα, ιστορικά, δεν θυμάμαι να έχει αποφέρει θετικά αποτελέσματα για τον εν αμύνη ευρισκόμενο.

Επειδή, αν και ηθελημένα το αγνοούν, για το Αιγαίο υπάρχουν διεθνείς κανόνες, που μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και για τα νησιά μας, που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την Τουρκία.

Επειδή μια χώρα που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ανοίγει ορέξεις και σ’ άλλους (γείτονες και μη)

Επειδή αυτή η «φιλανδοποίηση» του Αιγαίου, συμφέρει όλους εκτός από εμάς.

Επειδή, μια χώρα που επιδεικνύει τέτοια δειλία, ουδείς την παίρνει σοβαρά στις διεθνείς σχέσεις.

Επειδή, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δυσχερή θέση και δεν νοείται να διαπραγματεύεται υπό τις παρούσες συνθήκες.

Επειδή, παρ’ όλη την καλή διάθεση που επιδείξαμε όλα αυτά τα χρόνια, η Τουρκία ούτε το casus beli απέσυρε, ούτε τις προκλήσεις στο Αιγαίο σταμάτησε, ούτε τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης άνοιξε, ούτε τα κυπριακά πλοία επιτρέπει στα λιμάνια της ,ούτε κάποια άλλη κίνηση καλής θέλησης έκανε απέναντί μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, και για πολλούς περισσότερους, θεωρούμε άκαιρη την επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού και ανησυχούμε από την πρεμούρα του κ. Παπανδρέου να αρχίσει διαπραγματεύσεις μαζί του.

Για μας ο κ. Ερντογάν δεν είναι ευπρόσδεκτος

Antinews

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

Χτύπησαν πάλι οι κότες - αναρχοδολοφόνοι - ακροαριστεροί με εκρηκτικό μηχανισμό σε κάδο σκουπιδιών

ΝΑΙ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΠΑΛΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΡΧΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΑΚΡΟΑΡΙΣΤΕΡΟΙ "ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ" τοποθετώντας εκρηκτικό μηχανισμό σε σκοτεινό παράδρομο επι της Γρηγορίου Λαμπράκη, μέσα σε κάδο σκουπιδιών, δίπλα σε τοίχο των ΠΡΩΗΝ γυναικείων φυλακών κορυδαλού (που τώρα είναι εγκαταληλημένες), 300 μέτρα απο περιμετρικό τοίχο των Φυλακών Κορυδαλού..!

Απίστευτο χτύπημα επίδειξης δύναμης μιας και είναι σχεδόν ακατόρθωτο να βάλεις δυναμίτη σε μια μαύρη σακούλα και να πας να την πετάξεις σε κάδο σκουπιδιών σε ένα σκοτεινό παράδρομο..!!!

Για άλλη μια φορά, οι κότες δολοφόνοι έδειξαν στον Ελληνικό λαο πώς δεν τους ενδιαφέρει αν τραυματιστεί κάποιος αθώος πολίτης, αλλα απλά να ξεφορτώνονται κάποια κιλά εκρηκτικών μέσα σε άδους.

Την ηλιθιότητά τους την είχε πληρώσει πριν κάμποσο καιρό, ενα αφγανόπουλο που είχε μαζέψει μια τσάντα στα πατήσια μέσα απο τα σκουπίδια, η οποία περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.

Οι τελευταίοι "γνωστοί-άγνωστοι" μιας και οι περισσότεροι είναι ήδη στις φυλακές μετρώντας αντίστροφα τα ΙΣΟΒΙΑ.

Διαβάστε επίσης: Ιδού ποιοι ακροαριστεροί πράκτορες/δολοφόνοι είναι ο "Επαναστατικός αγώνας" ή αλλιώς "ΣΕΧΤΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΩΝ" ή "ΟΠΛΑ" ... !!

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!


Σε αυτό το κράτος ο καθένας κάνει ότι θέλει τελικά και το Σύνταγμα το έχει γραμμένο κανονικά στα παπάρια της η εξουσία.

Υπάρχουν σχολεία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα όπου οι αλλοδαποί μαθητές αποτελούν μέχρι και το 92% του συνόλου των μαθητών! Οι ήδη πτωχευμένοι Έλληνες πολίτες δηλαδή, πληρώνουν από την τσέπη τους, μεταξύ άλλων δωρεάν παροχών όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαψη και οι παράνομες συντάξεις στους αλλοδαπούς, πληρώνουν και την δωρεάν παροχή παιδείας στους εισβολείς αλλοδαπούς!!!

Προσέξτε τι λέει το Σύνταγμα.

Άρθρο 16 παρ.2. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων (των Ελλήνων, όχι των αλλοδαπών), την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες (τι από όλα αυτά συμβαίνει; Τίποτα. Σήμερα η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης αποτελεί κάτι το φασιστικό και ρατσιστικό! Από τα σχολεία μάλιστα θέλουν να κατεβάσουν και την σημαία και τα θρησκευτικά σύμβολα!).....

Άρθρο 16 παρ.4. Όλοι οι Έλληνες (οι Έλληνες όχι οι αλλοδαποί) έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται (τους έλληνες σπουδαστές όχι τους αλλοδαπούς. Στο αλβανικό λαθραίο σούπερ παιδί – βιολί Οδυσσέα Τσενάι όμως, του έδωσαν και υποτροφία για να σπουδάσει στην Αμερική με δικά μας λεφτά και μετά ήλθε στην Ελλάδα και ίδρυσε και αλβανικό κόμμα!!!), καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

ΚΑΙ ΤΟΛΜΑΝΕ ΟΙ ΤΥΧΑΡΠΑΣΤΟΙ ΘΟΛΟΚΟΥΛΤΟΥΡΙΑΡΗΔΕΣ ΝΑ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!

ΘΕΛΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ; ΝΑ ΠΛΕΡΩΣΟΥΝ! ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΩ ΕΓΩ Ο ΦΑΣΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΗΣ, ΤΟ ΛΕΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!ΑΝΤ'ΑΥΤΩΝ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;


ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣ ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΛΕΞΗ, ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΜΕΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ!


ΑΙΣΧΟΣ!

Τα συμπεράσματα δικά σας...


Πηγή ΥΓΡΟ ΠΥΡ - diaforetikimatia

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΪΟΥ ΣΤΙΣ 7μμ. ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗ


ΕΛΛΗΝΕΣ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ,ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΕΘΗΚΑΝ ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ

ΤΗΝ ΥΠΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ,

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΝΕΟ-ΡΑΓΙΑΔΙΣΜΟ.

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΤΟΥΡΚΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΜΑΙΟΥ ΣΤΙΣ 7μμ.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΔΝΤ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
http://epitropi-es.blogspot.com/2010/05/blog-post_11.html
http://deltio11.blogspot.com/2010/05/14-7.html

ΟΧΙ στην συνωμοσία της σιωπής! Ο Λαός απαιτεί να συλληφθούν οι δολοφόνοι της Οδού Σταδίου

Δηλώσεις του Συναγωνιστού Ν.Γ. Μιχαλολιάκου σε τηλεοπτικά κανάλια που δεν προβλήθηκαν ποτέ!…

Όλο και λιγότερο ασχολούνται εφημερίδες και κανάλια με την φρικτή δολοφονία 4 αθώων ψυχών στην οδό Σταδίου. Με τους αλήτες που φώναζαν «καλά να πάθετε»…, με αυτούς που εμπόδισαν την πυροσβεστική και είναι άμεσοι συνεργοί στο έγκλημα!

Γράφουν μυστηριώδη σενάρια, αλλά τίποτε επί της ουσίας! Έχουν περάσει 8 ολόκληρες ημέρες από το έγκλημα και ακόμα ψάχνουν… Αν πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να καλυφθεί στην συνείδηση του Λαού αυτή η βαρβαρότητα κάνουν λάθος! Πριν λίγες ημέρες έγινε στο κέντρο των Αθηνών η μία και μοναδική μεγάλη συγκέντρωση και πορεία εναντίον των εγκληματιών. Το έθαψαν και αυτό όλα τα ΜΜΕ. Τυχαίο;


ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ


πηγη


ΕΚΚΛΗΣΗ 72 ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ για το «ΠΑΓΩΜΑ» της ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ στην Αθήνα.


ΚΑΛΟΥΜΕ την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ να «ΠΑΓΩΣΕΙ» την ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ (15 / 5 / 2010) ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΝΤΟΓΑΝ και του ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ για την ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ μέχρι την ΑΡΣΗ των ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ από μέρους της ΤΟΥΡΚΙΑΣ επί των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1.Αλευρομάγειρος Δημήτριος, Στρατηγός ε.α
2.Αράπης Γιάννης – π. Βουλευτής
3. Αράπη Καραγιάννη Βίκυ – π. Βουλευτής
4. Ασδαχά Αικατερίνη, Βυζαντιολόγος
5. Ασλάνης Κώστας, τ. Υπουργός – Βουλευτής
6. Βασιλικόπουλος Λεωνίδας, Ναύαρχος-επίτιμος Α/ΓΕΝ
7. Βερυβάκης Ελευθέριος, τ. Υπουργός – Βουλευτής
8. Βουνάτσος Δημήτρης, τ. Βουλευτής
9. Γιακουμής Διονύσης, Δικηγόρος
10. Δρ. Γλυκού – Φωτεινιά Αικατερίνη – Δημοτική Σύμβουλος Δ.
Ηλιούπολης
11. Γραμματίκας Γεώργιος, Δικηγόρος – Δρ. Νομικής
12. Δαμιανίδης Αλέκος, τ. Υπουργός – Βουλευτής
13. Δαμιανός Θεόδωρος, τ. Υπουργός – Βουλευτής
14. Δημοσθενόπουλος Δημοσθένης, τ. Υπουργός – Βουλευτής
15. Δράκος Ιωάννης – Δημοσιογράφος
16. Εμφιετζόγλου Πρόδρομος, Επιχειρηματίας
17. Ζαρκάδας Αλέκος, Στρατηγός ε.α – τ. Νομάρχης
18. Ζωγράφος Κώστας
19. Ιντζές Τάσος – τ. Βουλευτής
20. Καλλίνος Θεόδωρος, Συνταγματάρχης ε.α. Διοικητής Λόχου
στον Πόλεμο, Μέραρχος στην Εθνική Αντίσταση
21. Καλογεροπούλου Βικτώρια, Φιλόλογος
22. Καλκάνης Άγγελος – τ. Βουλευτής Λευκάδος – τ. Γ.Γ. Υπ.
Οικονομικών
23. Κάντζα Βενετία, Ψυχολόγος
24. Καραγιάννη Μαρία, Ιδιωτικός Υπάλληλος
25. Καραγιάννης Απόστολος, Οικονομολόγος-Μαθηματικός
26. Καραϊσκος Κώστας – Δ/ντής του «Αντιφωνητή»
27. Καρβουνιάρης Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής Εθνικής
Ενημερώσεως
28. Καπασάκης Ιωσήφ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
29. Κόκκορης Κωνσταντίνος, Συνταξιούχος Δημοσίου
30. Κουμαντάκης Γεώργιος, Δημοσιογράφος-Πολιτευτής
31. Κρερμεζής Σπύρος, Δικηγόρος
32. Κρητικός Παναγιώτης, τ. Αντιπρόεδρος Βουλής
33. Κύττου Νάσια, Ιατρός
34. Κωνσταντινίδης Ελευθέριος, τ. Βουλευτής
35. Κωνσταντινίδης Ρένος, τ. Διευθυντής Εθνικής Τραπέζης
36. Μακαρίτης Παναγιώτης, Δικηγόρος
37. Μαρκουλάκη Χρυσή – Νομικός
38. Μαύρος Ιωάννης – Επιχειρηματίας
39. Μηλιαράκης Μανώλης, Δημοσιογράφος
40. Μιμμής Αριστοτέλης – τ. Βουλευτής Αιτ/νίας
41. Μπέης Παναγιώτης, Οδοντίατρος
42. Μπίλλης Ευριπίδης – Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
43. Μποκοβός Παναγιώτης – τ. Υπουργός – τ. Βουλευτής Α’
Θεσ/νίκης
44. Οικονομόπουλος Γεώργιος – Αεροναυπηγός – Διαστημικός
Μηχανικός
45. Παναγούλης Ευστάθιος, τ. Υπουργός – Βουλευτής
46. Δρ. Πάνος Αριστείδης, Πολιτειολόγος
47. Παπαδημούλη Θεανώ, Οικιακά
48. Παπαδόπουλος Γεώργιος, τ. Βουλευτής Κοζάνης
49. Παπαδόπουλος Νικόλαος, Αντιπτέραρχος ε.α. – τ. Νομάρχης
50. Παπαθεμελής Στυλιανός, τ. Υπουργός – Βουλευτής
51. Παπαλέκα Ελένη, Οικονομολόγος
52. Παυλάκος Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
53. Πετρίκκος Γεώργιος, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
54. Πηγαδίτης Χρήστος, Δημοσιογράφος
55. Ποταμιάνος Γεώργιος, Υποναύαρχος Π.Ν. ε.α.
56. Ρωμανός Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
57. Ρόκκος Γεώργιος, π. Βουλευτής
58. Σαββίδου Άρτεμις – Αρχιτέκτονας Μηχανικός
59. Σαρρής Νεοκλής, Ομότιμος Καθ. Παντείου Πανεπιστημίου
60. Σπαθάτου Αδαμαντία – Αρχαιολόγος Εκπαιδευτικός
61. Σπεντζάρη Φρόσω, τ. Βουλευτής
62. Σταθόπουλος Ιωάννης, τ. Υπουργός – Βουλευτής
63. Στίνης Θεόδωρος, Φυσικός
64. Στρατινάκης Κωνσταντίνος, τ. Νομάρχης
65. Τζανακάκης Δημήτρης, Δημοσιογράφος
66. Τζιώτης Κωνσταντίνος, Συνταξιούχος
67. Τσουρέλης Ελευθέριος – Πολιτικός Μηχανικός – τ. Γεν. Δ/ντής
ΥΠΕΧΩΔΕ
68. Τουμάζος Ντίνος, Επιχειρηματίας
69. Φωτόπουλος Χρήστος, τ. Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
70. Χαϊτίδης Ευγένιος, τ. Βουλευτής Σερρών
71. Χούτας Θωμάς, τ. Βουλευτής, τ. Γ.Γραμματέας Υπουργείου
Κοινωνικών Υπηρεσίων
72. Χριστοφορίδη – Βερυβάκη Λίλα – τ. Βουλευτής

πηγη

Υπεστάλησαν οι τουρκικές σημαίες στην Αθήνα!


Ενώ η Αθήνα είχε παραδοθεί από εχθές στην τουρκική ημισέληνο, εν όψει της επικείμενης επισκέψεως του πρωθυπουργού της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, προ ολίγου, όλως περιέργως όλες οι τουρκικές σημαίες απεσύρθησαν, από το αρμόδιο συνεργείο του Δήμου Αθηναίων.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την εξέλιξη. Ο Δήμος Αθηναίων δεν είναι σε θέση να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Η Διεύθυνση Σημαιοστολισμού μας παρέπεμψε στο Γραφείο Τύπου του δήμου, το οποίο δηλώνει ότι προ μερικών ωρών έλαβε εντολή να περιορισθεί ο σημαιοστολισμός μόνο στην Ηρώδου Αττικού. Φήμες πάντως λένε ότι ο σημαιοστολισμός ανεκλήθη, υπό τον φόβο βανδαλισμών εις βάρος του εθνικού συμβόλου της γείτονος.

πηγή

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

10 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ (!!!!!) ΕΥΡΩ ΧΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ!


Στα δέκα δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο ανέρχεται το ύψος των χαμένων φόρων από το παραεμπόριο στην Ελλάδα, όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Μαργαρώνης, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στη Νομαρχία Χανίων, με αντικείμενο την πάταξη του φαινόμενου του παραεμπορίου στις τουριστικές περιοχές και τις παραλίες του Νομού Χανίων.

Κατά τη σύσκεψη, τονίστηκε ότι οι εικόνες που καταγράφονται κάθε χρόνο στις παραλίες του νομού, με κάθε λογής μικροπωλητές να πωλούν φρούτα, γλυκά αλλά και να προσφέρουν υπηρεσίες μασάζ είναι τριτοκοσμικές, ενώ ταυτόχρονα πλήττεται και το υγιές εμπόριο.

Για την πάταξη του παραεμπορίου αποφασίστηκε η σύσταση μικτών κλιμακίων που θα διενεργούν εντατικούς ελέγχους σε ημερήσια βάση.

Όπως είπε ο αντινομάρχης, κ. Κουκιανάκης, «σκηνές που θυμίζουν τριτοκοσμικές χώρες, κυρίως στις παραλίες, θα πρέπει να εκλείψουν. Οι προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι με τα μικτά κλιμάκια ελέγχου θα επαναληφθούν και φέτος, προκειμένου να διώξουμε όλους αυτούς που περιφέρονται ανάμεσα στους λουόμενους κάτω από απαράδεκτες συνθήκες.

Στα Χανιά, μόνο το περσινό καλοκαίρι σχηματίσθηκαν 117 δικογραφίες κατά ατόμων για παράνομο εμπόριο. Φέτος, τα μέτρα θα είναι ακόμη πιο αυστηρά και θα επιβάλλονται ''τσουχτερά'' πρόστιμα.

Σκεφτόμαστε να επισκεφτούμε τον ίδιο τον εισαγγελέα, προκειμένου να τον ενημερώσουμε για την κατάσταση, ώστε να εφαρμόσει τον νόμο» τόνισε ο κ. Κουκιανάκης.

Στο λιανικό εμπόριο υπολογίζεται ότι τα κυκλώματα του παραεμπορίου ελέγχουν το 1/3 του τζίρου, ενώ απόλυτη είναι η κυριαρχία σε πιο μοντέρνους κλάδους.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, Γιάννης Μαργαρώνης, τόνισε ότι «θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για το καλό της ελληνικής οικονομίας και κατ' επέκταση για το καλό των ντόπιων επιχειρήσεων.

Αν και ακριβή στοιχεία για τη ζημιά που προκαλεί το παραεμπόριο στην τοπική οικονομία δεν υπάρχουν, ωστόσο οι οργανώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκτιμούν ότι από τη συνολική ''πίτα'' που αναλογεί στην αγορά ένα σημαντικό κομμάτι αντιστοιχεί στο παράνομο εμπόριο» συμπλήρωσε ο κ. Μαργαρώνης.

eglimatikotita