Χρήστες OnLine

Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013

Παράνομη μετανάστευση, εθνική ασφάλεια και κοινωνική συνοχή
 
 
 
Η Frontex προειδοποιεί ότι ανάμεσα στα κύματα προσφύγων από την Βόρεια Αφρική ενδέχεται να κρύβονται τρομοκράτες.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο νόμος Ραγκούση έδινε την ελληνική ιθαγένεια σε αλλοδαπούς βασιζόμενος σε τυπικές προϋποθέσεις και όχι στον δεσμό του αλλοδαπού με το ελληνικό έθνος.
 
 
 
 
 
 
 
 
Η κατάσταση σήμερα
Ένα από τα θέματα που αποτελούν εκπεφρασμένη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι και η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. η εικόνα των συλληφθέντων αλλοδαπών για παράνομη είσοδο ή/και παράνομη παραμονή στην χώρα μας κατά τα τελευταία χρόνια ήταν η εξής: 


Συλληφθέντες παράνομοι μετανάστες
Προέλευση Αλβανία Λοιποί Σύνολο
2001 173.957 45.641 219.598
2002 36.827 21.403 58.230
2003 35.789 15.242 51.031
2004 31.637 13.350 44.987
2005 52.132 14.219 66.351
2006 57.466 37.773 95.239
2007 66.818 45.546 112.364
2008 72.443 73.894 146.337
2009 63.563 62.582 126.145
2010 50.175 82.349 132.524
2011 11.743 87.625 99.368
2012 (11μηνο) 9.751 64.225 73.976
Πραγματοποιηθείσες απελάσεις
2001 13.242
2002 11.778
2003 14.222
2004 15.168
2005 20.461
2006 17.650
2007 17.077
2008 20.555
2009 20.342
2010 52.469
2011 26.000
2012 (11μηνο) 15.746